Author Archives for admin_stowarzyszenie

Walne Zgromadzenie 2021

17 października, 2021 3:33 pm Published by Możliwość komentowania Walne Zgromadzenie 2021 została wyłączona

ZAWIADOMIENIE Działając w oparciu o postanowienia §18 ust.4 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w dniu 19 listopada 2021 roku Walne Zgromadzenie Członków. Obrady... czytaj więcej