Strona głównaAktualności   Dzisiejsza data: 23-09-2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2017

ZAWIADOMIENIE

 

Działając w oparciu o postanowienia §18 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w dniu 21 kwietnia 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.

Obrady odbędą się Hotelu NOVOTEL POZNAŃ MALTA, ul. Termalna 5, 61-028 Poznań.

Miejsce: Sala Konferencyjna Olimpia

 

Otwarcie obrad – godz. 13.00. W przypadku braku quorum drugi termin – godz. 14.00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie quorum. Wybór Prezydium Zebrania, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Dyskusja nad reformą Stowarzyszenia.

  4. Przedstawienie ofert firm zewnętrznych dotyczących prowadzenia i zarządzania Stowarzyszeniem – prezentacje własne przygotowane przez zaproszone firmy.

  5. Wybór (głosowanie) firmy.

  6. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

Zarząd Stowarzyszenia

© 2010 OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW ŚWIEC I ZNICZY