Walne Zgromadzenie 2021

17 października, 2021

ZAWIADOMIENIE Działając w oparciu o postanowienia §18 ust.4 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w dniu 19 listopada 2021 roku Walne Zgromadzenie Członków. Obrady... czytaj więcej